روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
روزنامه همدلی شماره: 785  |  تاریخ: یکشنبه 24 دی 1396
<
>

حسین علیشاپور از حضور در جشنواره موسیقی فجر و چالش‌های پیش روی این رویداد می گوید؛
هفت آسیب اولویت‌دار در نمایش غیر منتظره