روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
سرمقاله
روزنامه همدلی شماره: 784  |  تاریخ: شنبه 23 دی 1396
<
>

سخنان تازه سید مهدی طباطبایی در مورد نگرانی شیخ سازندگی از دسترسی احمدی نژاد به اسناد اطلاعاتی
دولت مصمم به رفتار شفاف با مردم است
توقع نداشتیم بعد از فتنه 88 با چنین فتنه‌ای مواجه شویم
افزایش اعتماد مردم باعث رشد پیامرسان بومی است
بستری شدن آیت‌الله شاهرودی در آلمان بر خلاف تمایل وی بوده است