روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
روزنامه همدلی شماره: 782  |  تاریخ: چهارشنبه 20 دی 1396
<
>

سایه‌روشن‌های ازدواج سفید
سلامت شهروندان تهرانی ارتقاء می‌یابد
کاهش۹۰ درصدی خسارت‌های زلزله در پایتخت
تلاش برای افزایش 3 هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی بودجه بیمه سلامت
تکنولوژی‌ها تعیین کننده  دولت‌ها