روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
روزنامه همدلی شماره: 759  |  تاریخ: سه شنبه 21 آذر 1396
<
>

چاه را نکنده منار را دزدیدند!
برای مخاطبان ایلیا آمده ام
سینمای پرسش در آثار اصغر فرهادی
جنگل‌ مدیترانه‌ای و گل‌های غول‌پیکر در گالری ایوان