روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
روزنامه همدلی شماره: 759  |  تاریخ: سه شنبه 21 آذر 1396
<
>

اشک‌های یک عکس
مردم سرپل‌ذهاب هنوز زیر چادر زندگی می‌کنند
آمار کشته شدگان زلزله استان کرمانشاه به ۶۲۰ نفر رسید