روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
سرمقاله
روزنامه همدلی شماره: 757  |  تاریخ: شنبه 18 آذر 1396
<
>

مردم در تبعیت از قانون شبیه حاکمانشان می‌شوند
زمینه‌های قانون‌گریزی
صالح نیکبخت، حقوق‌دان و وکیل پایه یک دادگستری، در پاسخ به این پرسش که چرا در جامعه شاهد قانون‌گریزی مفرط هستیم، به «همدلی» گفت:‌