روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
روزنامه همدلی شماره: 748  |  تاریخ: شنبه 04 آذر 1396
<
>

تازه‌ترین روایت خبرنگار «همدلی» از اوضاع مناطق زلزله‌زده، همراه گفت‌وگو با مردم زلزله زده