روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
روزنامه همدلی شماره: 745  |  تاریخ: سه شنبه 30 آبان 1396
<
>

زلزله شرمنده محبت وطن شد
برگزاری نشست امور آب با کشاورزان بخش مرکزی شهرستان میناب
برگزاری کارگاه آموزشی دیابت ویژه بانوان شاغل در ادارات حاجی‌آباد هرمزگان
دانشجویان دانشکده نفت اهواز خواستار رفع مشکل استخدامی خود شدند