روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
سرمقاله
روزنامه همدلی شماره: 745  |  تاریخ: سه شنبه 30 آبان 1396
<
>

تا سازمان سنجش هست مشکل دانشگاه حل نخواهد شد
آواز آوار
دستی که مشت نمی‌شد
قائل به یک جوهرثابت ایرانی نیستم
قیمت نان قطعا افزایش می‌یابد، آرد و گندم گران نمی‌شود
مقاومت مسکن مهرِ متری 300 هزار تومان فقط در حدی است که ساکنان فرصت خروج از خانه را داشته باشند
مدیریت بحران و مدیران بحران‌زا؛ تکلیفمان را مشخص کنیم
‌تیم‌های ارزیاب برای بررسی خسارات زمین‌لرزه به مهران اعزام شدند
با غم شما، افکار ما نیز گرفتار شد