روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
روزنامه همدلی شماره: 742  |  تاریخ: چهارشنبه 24 آبان 1396
<
>

لااقل به زنده‌ها برسید  که نمیرند!
مدرسه‌های ناایمن در کرمانشاه و در کشور!