روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
روزنامه همدلی شماره: 741  |  تاریخ: سه شنبه 23 آبان 1396
<
>

سوگ عارفانه شهرام به یاد «باوان»ش
در پاپ، تکنیک‌ها را ایرانیزه کردیم
تهیه‌کننده فیلم کیمیایی به « همدلی » گفت: دست‌هایی در کارند تا فیلم «قاتل اهلی» اکران نشود!