روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
سرمقاله
روزنامه همدلی شماره: 739  |  تاریخ: یکشنبه 21 آبان 1396
<
>

ابتدای 30 تیر یک موزه هست...
ابراهیم فیاض، استاد مردم‌‌شناسی دانشگاه تهران در تازه‌ترین حرف‌هایش که این روزها به صورت کلیپی دست‌به‌دست می‌شود
چه‌کسی به دانشگاه فکر می‌کند؟
اژدهای رگ سفید خواهد مرد
مراسم اربعین و مدیریت شهری تحول‌خواه