روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
روزنامه همدلی شماره: 700  |  تاریخ: یکشنبه 02 مهر 1396
<
>

مهارت «گفت‌وگو» یکی از کمبودهای آموزش و پرورش آموزش
عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی ایران به همدلی از «زنان سرپرست خانوار» می گوید
ماجرا فقط پول نیست،‌حیثیت است