روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
روزنامه همدلی شماره: 667  |  تاریخ: یکشنبه 22 مرداد 1396
<
>

      شناسایی٩٩٣ نقطه نا ایمن در بازار تهران
رعایت تشریفات؛ از روابط شخصی تا مذاکرات بین‌المللی
سال۹۶ ازنظر مالی برای شهرداری دشوار خواهد بود