روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
روزنامه همدلی شماره: 667  |  تاریخ: یکشنبه 22 مرداد 1396
<
>

      هدیه‌ای برای دوستداران علی حاتمی
با گفت‌وگو باید ذهن‌ها را به هم نزدیک کنیم
مردن در شور و شعف
تجلیل از خالق «سگ‌های انباری»
همکاری جیمز کامرون و آرنولد برای «ترمیناتور» جدید