روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
سرمقاله
روزنامه همدلی شماره: 667  |  تاریخ: یکشنبه 22 مرداد 1396
<
>

      هشت سازه آبخیزداری در هرمزگان ساخته شده است
۶۷۰۰ میلیارد تومان در شهرک‌های صنعتی قزوین سرمایه گذاری شده است
حجم سرمایه گذاری در استان مرکزی به 550 میلیون دلار رسیده است
 حمایت دولت مهمترین خواسته سرمایه گذاران بخش خصوصی است
شهرک سلامت گردشگران بسیاری را به اصفهان جذب خواهد کرد