روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
سرمقاله
روزنامه همدلی شماره: 667  |  تاریخ: یکشنبه 22 مرداد 1396
<
>

      مولاوردی:وزارت آموزش و پرورش به من پیشنهاد شده بود
احمدی‌نژاد تمام شده است
در برجام به اهداف خود رسیدیم
خانم ابتکار حق زیادی به گردن محیط زیست ایران دارند
ظریفیان: گزینه پیشنهادی روحانی برای وزارت آموزش و پرورش متناسب با انتظارات نیست
وزیر اطلاعات: همدلی دولت و مجلس به رفع مشکلات مردم می‌انجامد