روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
روزنامه همدلی شماره: 647  |  تاریخ: سه شنبه 27 تیر 1396
<
>

      مصرف بنزین با عبور از روزانه ۸۳ میلیون لیتر به اوج خود رسید
پایانه‌های نفتی حامی محیط‌زیست خارک
شرکت پایانه‌های نفتی ایران پایه تحول اقتصادی در جزیره خارک است
حضور پایانه‌های نفتی در جزیره خارک برای مردم نعمت است