روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
روزنامه همدلی شماره: 647  |  تاریخ: سه شنبه 27 تیر 1396
<
>

      شرایط نامناسب کشور برای تولید کتاب صوتی
هنرمندی که به قلب‌ها راه یافت
زندگی و مرگ در جوار موسیقی
شعر من شمشیر من است
دورهمی با کلمات حضور اسدالله امرایی نویسنده و مترجم