روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
روزنامه همدلی شماره: 647  |  تاریخ: سه شنبه 27 تیر 1396
<
>

بشار اسد: جنگ در سوریه به فساد و سوءمدیریت در کشور دامن زد
سرنوشت نواز شریف در دستان قضات پاکستانی
افشای اعمال فشار بر العبادی برای کم‌نمایی نقش حشد شعبی