روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
سرمقاله
روزنامه همدلی شماره: 646  |  تاریخ: دوشنبه 26 تیر 1396
<
>

      تولید 26000 تن هلو و شلیل در استان اصفهان
راه اندازی مجدد واحد تولید آهن اسفنجی قائم ذوب آهن اصفهان
افزایش بهره‌وری آب در بخش کشاورزی استان اصفهان
پشتیبانی از طرح‌های ترویجی حوزه کشاورزی در دستور کار است
تعویض لوله‌های فرسوده آب روستاهای شهرستان دلیجان