روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
سرمقاله
روزنامه همدلی شماره: 644  |  تاریخ: شنبه 24 تیر 1396
<
>

       انصاری: رئیس‌جمهور از هیچ شخصی شکایت نکرده‌است
پایان رازهای یک وزیر
تاکنون خواست اصلاح‌طبان در چینش کابینه درنظر گرفته نشده است
 ادعای مشاور احمدی‌نژاد درباره اعتصاب غذای بقایی
بسیاری از ائمه جمعه و اعضای مجلس خبرگان، پشت سر رقبای روحانی ایستادند
توجه به مطالبات مردم، نه سهم خواهی