روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
روزنامه همدلی شماره: 578  |  تاریخ: شنبه 02 اردیبهشت 1396
<
>

      ویل اسمیت «غول چراغ جادو» می‌شود!
دلخوش بودن به موفقیت‌های گذشته سرآغاز شکست است
شروع دوباره اجراهای پردیس تئاتر تهران
فیلم «ترنس مالیک» در جشنواره جهانی فیلم فجر
رویکرد ما فرش قرمزی نیست!
آخرین فروش فیلم‌های روی پرده
قطار سواری ایستوود