روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
روزنامه همدلی شماره: 578  |  تاریخ: شنبه 02 اردیبهشت 1396
<
>

      حضور 150 شرکت خارجی در بورس انرژی ایران
تعهد اوپک و غیر اوپک به احیای ثبات بازار نفت
۲۰۰ میلیارد دلار در میادین مشترک نفت و گاز نیاز است
ساراس ایتالیا بدهی ۴۰۰ میلیون یورویی به ایران را تسویه کرد