روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
روزنامه همدلی شماره: 578  |  تاریخ: شنبه 02 اردیبهشت 1396
<
>

      کشف معادن در دولت تدبیر و امید 2 برابر همه اکتشافات پیشین
  به دنبال نرخ رشد 8 درصدی هستیم
رشد 39 درصدی در تولید خودرو
توافقنامه تجارت ترجیحی با ایران در حال بررسی است
بازار سیمان با خرید داخلی رونق نمی‌گیرد