روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
روزنامه همدلی شماره: 577  |  تاریخ: پنجشنبه 31 فروردین 1396
<
>

      تخفیف تئاتر برای دانشجویان
دست خالی تلویزیون در رمضان امسال
بخش «دارالفنون» جشنواره جهانی فیلم فجر افتتاح شد
اعتراض بازیگر «ددپول»
اکران نسخه اصلاح شده «ناخدا خورشید» در جشنواره فجر
«ماندوو» به زبان کردی در «هنروتجربه»