روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
سرمقاله
روزنامه همدلی شماره: 562  |  تاریخ: پنجشنبه 26 اسفند 1395
<
>

      هشدار رسمی بانک مرکزی به مسافران نوروزی
 پشت پرده نرخ بیکاری
امسال، خسارت های ناشی از سقوط اقتصاد در سال های 90 و 91 جبران شد
 بن خواربار کارگران ثابت ماند
پرداخت تسهیلات رونق تولید به ۲۴ هزار واحد تولیدی
سال 96 سالی متفاوت در زمینه توسعه داخلی
 برندهای خارجی، عامل اصلی رکود