روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
روزنامه همدلی شماره: 562  |  تاریخ: پنجشنبه 26 اسفند 1395
<
>

      یک فعال سیاسی : اصول‌گرایان می دانند عملکرد طیف احمدی نژاد قابل دفاع نیست
روحانی شفاف‌تر به مردم گزارش می‌داد
روحانی رقیب قابل توجهی ندارد