روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
روزنامه همدلی شماره: 539  |  تاریخ: پنجشنبه 28 بهمن 1395
<
>

     چه کسی مسئول رسیدگی به اختلاف قیمت 8 میلیونی ساندرو است؟
تحلیل  مجید رضا حریری از  گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره نرخ رشد اقتصادی در گفت وگو باهمدلی؛
حذف بخش‌خصوصی از شوراهای معدنی در برنامه ششم