روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
سرمقاله
روزنامه همدلی شماره: 509  |  تاریخ: پنجشنبه 23 دی 1395
<
>

      قدردانی مشاور وزیر و رئیس مرکز حراست وزارت نیرو از مدیر حراست برق باختر
قدردانی از بانک مسکن استان مرکزی
شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی هرمزگان هم اسپانسر شد
برگ افتخار دیگری در کارنامه علمی کارکنان پالایشگاه آبادان
درخشش روابط عمومی مناطق نفت خیز جنوب