روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
روزنامه همدلی شماره: 508  |  تاریخ: چهارشنبه 22 دی 1395
<
>

      جزئیات برگزاری مراسم ترحیم و هفتم آیت‌الله هاشمی در تهران، کرمان و رفسنجان
حضور میلیونی مردم پایتخت در تشییع پیکر آیت الله هاشمی  28 سال پس از رحلت  امام (ره)
ششمین کمیسیون مشترک اجرای برجام با حضور نمایندگان ایران و 1+5 برگزار شد