روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
روزنامه همدلی شماره: 485  |  تاریخ: سه شنبه 23 آذر 1395
<
>

      مهلت ارسال آثار به مسابقه پوستر تئاتر فجر
هنرمندان جوان تمایل بیشتری به سبک آبستره دارند
جشنواره موسیقی «پیامبر مهربانی»؛ ترنم وحدت و مهربانی
اوج و حضیض عقل زندگی
نقاشی‌های نادر بیات در «خوشه‌چین»