روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
سرمقاله
روزنامه همدلی شماره: 247  |  تاریخ: دوشنبه 12 بهمن 1394
<
>

اهدای «نشان فتح» رهبری به فرماندهان بازداشت‌کننده نظامیان آمریکایی
انتصاب افراد در مشاغل حساس پس از احراز عدم صلاحیت منتفی است
تابش: احتمال تایید صلاحیت 15 درصد نامزدهای رد صلاحیت شده
یک سفرو ارزیابی‌های شتابزده
استراتژی پسا رد صلاحیت
طوفان عزم جامعه، توان برکندن هر سدی در مقابل خواست مردم را دارد
درخواست امام جمعه موقت اصفهان برای تجدیدنظر در صلاحیتش
شورای نگهبان امید را به مردم بازگرداند
انتخاب یک نماینده نباید از انتخاب یک امام جمعه سخت تر باشد