روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
سرمقاله
روزنامه همدلی شماره: 244  |  تاریخ: پنجشنبه 08 بهمن 1394
<
>

بازیگر «پدرخوانده» درگذشت
دلواپسان شهر «سهراب»آب را گل کردند
ابوالحسن نجفی یک مترجم تمار‌عیار بود
وقتی «مردم» از چرخه سینما حذف می شوند!
علی نصیریان :جوانان بدانند با عشق و پشتکار ماندگار می‌شوند
به دنبال نوآوری هستیم