روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
سرمقاله
روزنامه همدلی شماره: 242  |  تاریخ: سه شنبه 06 بهمن 1394
<
>

نقاش نوگرای ایرانی در کانادا درگذشت
وداع ابدی هنرمندان با عمویدی سینمای ایران
هیچ قانونی در این زمینه هنرمند را مجرم نمی داند
بر فاطمه معتمدآریا و ابراهیم‌پور در کاشان چه گذشت؟!
پنجمین روز از جشنواره تئاتر فجر با 28 نمایش
چرا باید از هفت افخمی ترسید؟