سورپرایز اکتبر ترامپ ایران خواهد بود؟
محسن رفیق (روزنامه‌نگار)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

1521

۳۷ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق ویژه اقتصادی

عملکرد مناطق ویژه اقتصادی نشان می‌دهد، در سال 98 بالغ بر 37 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی محقق شده است. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، عملکرد مناطق ویژه اقتصادی نشان می‌دهد، سال ۱۳۹۸ در مناطق ویژه اقتصادی حدود ۹۰ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری‌های داخلی ریالی توسط بخش خصوصی تحقق یافته است. وزارت اقتصاد در گزارشی اعلام کرد: سال گذشته در مناطق ویژه اقتصادی نزدیک به ۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری داخلی ارزی نیز تحقق یافته است که با نگاهی اجمالی به عملکرد سال‌های گذشته این مناطق، مشخص می شود که روند سرمایه‌گذاری داخلی مطلوب بوده است. در این بخش ۱۷۳ درصد رشد نسبت به سال قبل را شاهد هستیم. همچنین طی سال ۱۳۹۸ در مناطق ویژه اقتصادی مجموع بیش از ۳۷ میلیون دلار به صورت مستقیم، سرمایه گذاری‌های خارجی محقق شده است، اما مقایسه عملکرد در این بخش نشان از کاهش چشم‌گیر سرمایه گذاری خارجی نسبت به سنوات گذشته (به ویژه سال ۱۳۹۶) دارد زیرا اجرای پروژه‌های مربوط از شرایط و وضعیت تحریم‌ها به ویژه حوزه مالی و بانگی تأثیر جدی پذیرفته است. طی سال ۱۳۹۸ ارزش مجموع صادرات کالاهای تولیدی مناطق ویژه اقتصادی به خارج از کشور حدود ۱۳.۵ میلیارد دلار است، همچنین صادرات تولیدات این مناطق در سال ۱۳۹۷ بیش از ۱۶.۵ میلیارد دلار بوده است. با بررسی روند صادرات به نظر می رسد این روند (کاهش ۲۰ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۷ و کاهش ۳۸ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۶) با توجه به شرایط منطقه و تحریم‌ها در حوزه پولی و بانکی بوده است.