سورپرایز اکتبر ترامپ ایران خواهد بود؟
محسن رفیق (روزنامه‌نگار)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

1521

مهر تایید سازمان برنامه و بودجه کشور بر مدل بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد بیمه ایران‏

همدلی| مدل بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد شرکت سهامی بیمه ایران به تایید سازمان برنامه و بودجه کشور رسید. بر اساس اعلام مدیریت برنامه‌ریزی و بودجه بیمه ایران، مدل «بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد» این شرکت، با تلاش و کوشش مدیران و کارشناسان شرکت سهامی بیمه ایران و ‏همکاری دانشگاه تربیت مدرس طراحی و در چهار شعبه ‏منتخب پیاده‌سازی شد. نتایج مدل اجرایی شامل «تفاهم‌نامه بودجه‌ریزی بر مبنای ‏عملکرد در چهار شعبه منتخب» در جلسه‌‌ای با حضور خانم دکتر خانلو، رئیس امور پایش تعهدات ‏دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه کشور و دکتر اسماعیلی، معاون برنامه‌ریزی و نوآوری بیمه ‏ایران ارائه و مورد تأئید سازمان برنامه و بودجه قرار گرفت.‏ شرکت بیمه ایران در نظر دارد مدل طراحی شده بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد را در تمامی شعب و ستاد ‏مرکزی شرکت سهامی بیمه ایران پیاده سازی و اجرا کند.