سورپرایز اکتبر ترامپ ایران خواهد بود؟
محسن رفیق (روزنامه‌نگار)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

1521

شهردار«تشان» بهبهان استعفا داد

بهبهان- محمد خلیجی –خبرنگار همدلی: علی نصیریان شهردار تشان استعفا خود را تقویم شورای شهر تشان کرد. نصیریان از شهرداران مجرب و مولف کتاب «شهرداری در آینه قوانین» که از سوی وزارت کشور به عنوان کتبی معتبر در زمینه قوانین و مقرارت شهری پذیرفته شده است، پس از چند سال مدیریت در شهرداری تشان از سمت خود استعفا داد. به احتمال فراوان مقصد بعدی نصیریان، شهرداری آغاجاری خواهد بود. خبرهای رسیده از اصرار اعضای شورای شهر آغاجاری برای پذیرفتن مسئولیت شهرداری توسط نصیریان دارد. امید است با انتخاب شهردار جدید شهر قدیمی و محروم، اما مستحق آغاجاری، این شهر فصل نوینی را برای فاصله‌گیری از محرومیت‌های بی‌شمار این شهر نفتی، آغاز کند.