جمهوری اسلامی و طوفان مدرنیسم
حسن جعفریانی (عضو هیات علمی دانشگاه)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

1516

30 بهمن؛

هشتمین کنفرانس مهندسی معدن ایران به میزبانی دانشگاه بیرجند برگزار می‌شود

دبیر هشتمین کنفرانس مهندسی معدن ایران گفت: هشتمین کنفرانس مهندسی معدن ایران 30 بهمن و 1 اسفندماه جاری در دانشگاه بیرجند برگزار می‌شود. احمد آریافر، روز یکشنبه ۲۰ بهمن، در نشست خبری اظهار کرد: خراسان جنوبی ششمین استان معدنی کشور بوده و 48 نوع ماده معدنی، 3.7 میلیارد تن ذخیره معدنی و 630 معدن دارای پروانه بهره‌برداری دارد. به گزارش ایسنا، وی گفت: یکی از اهداف برگزاری این همایش کمک به وضعیت اقتصادی استان با استفاده از ظرفیت‌های معدنی خراسان جنوبی است. دانشیار گروه مهندسی معدن دانشگاه بیرجند بیان کرد: آشنایی بخش خصوصی با یافته‌های جدید علمی معدن از جمله اهداف برگزاری این همایش است. دبیر همایش مهندسی معدن، گروه مهندسی معدن را به عنوان قدیمی ترین گروه کارشناسی دانشکده مهندسی معرفی کرد و ادامه دادد: این گروه آموزشی تصمیم گرفت گامی در راستای معرفی استان خراسان جنوبی بردارد و بهترین حالت آن این بود که یک رویداد ملی برگزار شود لذا پیگیری‌ها و جلسات لازم صورت گرفت تا اینکه موافقت برگزاری هشتمین کنفرانس مهندسی معدن را در دانشگاه بیرجند اخذ کردیم. آریافر اظهار کرد: سپس شورای سیاستگذاری را متشکل از فرماندار، رئیس دانشگاه بیرجند، رئیس انجمن مهندسی معدن، معاون پژوهشی دانشگاه و رئیس سازمان سمت تشکیل دادیم که در این شورا اهداف همایش را آشنایی بخش خصوصی با یافته‌های جدید علمی معدن، ایجاد ارتباط بین صنعت و دانشگاه با توجه به حضور شرکت‌های معدنی فعال استان در همایش و معرفی ظرفیت‌های استان قرار دادیم.وی با اشاره به رشد 2.5 برابری مقالات ارسالی به همایش، افزود: 75 عضو هیأت علمی از 21 دانشگاه معتبر کشور در کمیته علمی این همایش حضور دارند. دبیر هشتمین کنفرانس مهندسی معدن ایران از ارسال بیش از 280 مقاله به این کنفرانس خبر داد و بیان کرد: از مقالات ارسال شده به دبیرخانه همایش 100 مقاله در مورد فرآوری مواد معدنی، 65 مقاله در مورد اکتشاف معدن، 6 مقاله در مورد استخراج و اقتصاد معدن، 28 مقاله در مورد معدن و 22 مقاله در مورد ایمنی و محیط زیست معدن است که هر مقاله توسط سه داور مورد بررسی قرار گرفته که از این بین 45 مقاله به صورت سخنرانی، 214 مقاله هم به صورت پوستر برای همایش پذیرفته شد و 21 مقاله نیز مورد تایید دبیرخانه همایش قرار نگرفت. سعید یوسفی، دبیر اجرایی هشتمین همایش ملی مهندسی معدن ایران نیز از تشکیل کمیته‌های اجرایی، انتشارات، تدارکات، تشریفات، سمعی بصری و کمیته نمایشگاه برای برگزاری این همایش گفت و از برگزاری نمایشگاهی با حضور شرکت‌های فعال در حوزه معدن و پنج کارگاه آموزشی در حاشیه کنفرانس ملی مهندسی معدن خبر داد. وی از ایجاد فضای مناسب برای دیدار و ارتباط با صاحبان صنعت و بیان ایده‌های معدنی برای اولین بار در این همایش گفت و اظهار امیدواری کرد: این همایش بتواند نقشی در توسعه اقتصادی استان ایفا کند.