جامعه ایرانی میانه یک دوئل سیاسی
مهدی روزبهانی (روزنامه‌نگار)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

1455

اشتباه

مرتصی فخری قاضیانی ( داستان‌نویس)
تازه داخل خیابانی خلوت شده بودم و موتور را خاموش کردم تا با هم نفسی تازه کنیم. گوشی را از جیب‎ کاپشنم درآورده بودم و پیام‌ها را چک می‌کردم که جوانی شیکپوش از آن سوی خیابان نگاهش را با نگاهم گره زد و با سر اشاره کرد. به سمتش رفتم و بی‌هیچ کلامی، سوار شد.
از خیابان فرعی درآمدیم و مسافتی را با هم در خیابان اصلی طی کردیم که گوشی‌اش زنگ خورد. پس از سلام و احوالپرسی با طرف آن سوی گوشی، با تعجب پاسخ داد:«... من الان موتور نشستم که! انقدر دیر اومدین که من این آقارو به جای شما اشتباه گرفتم. پس کنسل کنید اسنپو. معذرت می‌خوام.»
تعارف کردم که برگردانمش سر جای اول اما قبول نکرد و گفت:«نه آقا؛ بریم کار داریم. به من چه؟. می‌خواست زودتر بیاد. حالا قسمت شما شدیم» و خندید.