روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
29 دی 1397  |  یادداشت  |  کد خبر: 57759
0
0
محمود‌ اشرفی
مذاکره با‌ آمریکا ؛‌ تجربه‌های‌ روسی
در مذاکرات‌ سیاسی‌ و تعاملات دیپلماتیک طرفین در راستای‌ منافع ملی‌ به «تفاهم‌ متقابل» دست‌ می‌یابند‌.‌ این‌ تفاهم‌ به مفهوم چشم‌پوشی‌ از‌ منافع‌ ملی نیست‌. تفاهم‌ سیاسی‌ فرایندی‌ آشتی‌‌جویانه‌ است که در‌ بستری‌ از‌ درک متقابل با‌ آگاهی‌ از‌ مخاطرات و‌ تهدیدات ملی و تلاش در راه‌ منافع‌ ملی جریان‌ دارد‌. در‌ واقع مذاکرات و‌ تعاملات‌ دیپلماتیک تقابل‌ منافع ملی‌ طرف‌های‌ مذاکره‌ کننده‌ است‌. برآیند‌ مذاکرات‌ دیپلماتیک در‌ صورت‌ تفاهم‌ متقابل‌ و استمرار آن در نقطه‌ای‌ به‌ تعادل‌ می‌رسد‌. بنابراین نباید «اعتماد متقابل» را‌ در جوهره تعاملات‌ دیپلماتیک‌ جستجو‌ کرد‌. مذاکرات‌ دیپلماتیک‌ گستره‌‌ای برای‌ کسب منافع ملی‌ حداکثری‌ بوده و‌ چیزی‌ به نام «رفاقت‌ سیاسی»‌ وجود ندارد‌. به‌ باور من این‌ اصول اولیه‌ مذاکرات‌ دیپلماتیک است‌.‌ اما گاهی‌ ما‌ با‌ کشوری‌ مواجهیم که‌ آکنده از آرای‌ سیاسی‌ گوناگون و بسیار بیش‌ از‌ حد‌ متعارف بوده‌ و‌ در این‌ زمینه امریکا‌ مثال‌زدنی‌ است‌.‌ در این‌ مورد‌ تفاهم‌ سیاسی‌ با‌ تمامی‌ جناح‌های‌ سیاسی‌ امکان‌‌پذیر نیست‌. در‌ اینجا‌ پدیده نفوذ دیپلماتیک‌ در لایه‌های آشنا‌ با‌ تفاهم‌ سیاسی و برخوردار‌ از ویژگی‌ درک‌ متقابل‌ به‌ کار گرفته‌‌ می‌‌شود‌. در‌ امریکا چهره‌های‌ جنگ‌طلبی‌ همانند جان بولتون‌‌ از‌ یک‌ تندخویی سیاسی‌ برخوردارند‌ که‌ اصلا‌ زیبنده‌ یک‌ دیپلمات قرن‌ بیست و‌ یکمی‌ نیست‌. اکنون تشدد آر‌‌ای سیاسی‌ در‌ امریکا‌ نه‌ تنها‌ در‌ مورد ایران‌ بلکه در زمینه روابط با‌ اروپا و سایر متحدان این کشور به‌ نقطه‌ بحرانی رسیده‌ است‌. هدایت‌ قوه‌ مجریه‌ امریکا‌ به‌ دست فردی‌ست‌ که‌ رفتار‌ نامتعادل‌ سیاسی دارد و‌ با‌تعاریف مرسوم دیپلمات‌ به‌ شمار نمی‌رود‌. کسی که‌ بعید نیست به‌ زودی‌ اعلام‌ کند امریکا‌ باید از‌ پیمان‌ ناتو‌ خارج شود‌. در‌ چنین‌ شرایطی‌ کاربرد نفوذ دیپلماتیک‌ و نیم‌ نگاهی به‌ تجربه‌های‌ روسی‌ کارساز‌ است‌. نفوذ‌ دیپلماتیک‌ روسیه‌ و‌ جهت‌دهی انتخابات اخیر‌ ریاست‌ جمهوری امریکا‌ نمونه و الگوی‌ خوبی‌ در این‌ مورد‌ است‌. روسیه در راستای منافع ملی خود در‌ تندخوترین‌ جناح‌ سیاسی‌ امریکا‌ نفوذ‌ کرد‌. این‌ نفوذ دیپلماتیک‌ پنهان با‌ جناح‌ مورد‌ نظر در‌ فضای‌ تفاهم‌‌آمیز شکل‌ گرفته‌ است که‌ البته این‌ تفاهم‌ برای‌ بسیاری‌ از‌ لایه‌های سیاسی امریکا تخاصم‌ سیاسی‌ به‌ شمار می‌رود‌. با این‌ نفوذ دیپلماتیک روسیه؛ افسانه نفوذناپذیری امریکا‌ بر باد‌ رفت‌. امروز این واقعیت که دیگر امریکا‌ اعتبار گذشته و یکپارچگی سیاسی خود را ندارد بر‌ همگان‌ آشکار شده است‌. باید در رویارویی سیاسی با‌ امریکا در بستری از کسب حداکثری منافع ملی شیوه نفوذ دیپلماتیک را به کار گرفت‌. زیرا فرجام تعاملات سیاسی‌ به دور از‌ تفاهم و‌ درک متقابل‌ چیزی‌ جز‌ جنگ‌ نیست‌.‌
استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع میباشد. طراحی و اجرا توسط: هنر رسانه