روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
14 آبان 1397  |  اقتصاد  |  کد خبر: 54697
0
0
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران
تولید گروه مرغ و تخم مرغ گران شد
بر اساس آمارهای مرکز آمار، شاخص قیمت تولیدکننده گروه مرغ و تخم‌مرغ به ترتیب با ٢٧,٣۵ و ۵۵.٢٨ درصد افزایش، باعث افزایش ٣٣.۶١ درصدی شاخص قیمتی این محصول نسبت به فصل مشابه سال قبل شده­‌اند.
به گزارش ایسنا، مطابق با گزارش‌های مرکز آمار شاخص کل قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی کشور در تابستان سال ١٣٩٧ به عدد ٣۵۴,۵۵ رسید که ٢٧.۴٨ درصد نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) افزایش و ٣٣.۶١ درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، افزایش داشته است. گروه مرغ و تخم مرغ به ترتیب با افزایش ٣٠.۵٨ و ٢٣.۶۶ درصدی، افزایش ٢٧.۴٨ درصدی شاخص نسبت به فصل قبل را رقم زده‌­اند.
همچنین گروه مرغ و تخم مرغ به ترتیب با ٢٧.٣۵ و ۵۵.٢٨ درصد افزایش، موجب افزایش ٣٣.۶١ درصدی شاخص نسبت به فصل مشابه سال قبل شده‌­اند. درصد تغییر شاخص در چهار فصل منتهی به تابستان ١٣٩٧ هم نسبت به چهار فصل منتهی به تابستان ١٣٩۶، معادل ١٩.٣٢ درصد (تورم سالانه) بوده است.
بررسی شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی کشور در تابستان ١٣٩٧ نشان می‌­دهد که تمام استان های کشور استان های نسبت به فصل قبل با افزایش روبه رو بوده و بیشترین میزان افزایش به ترتیب مربوط به استان های گیلان و کردستان با ۵٨,٢٩ و ۵٧.٣۴ درصد است. همچنین تمام استان های کشور نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایش داشته‌­اند، به طوری که استان تهران با ٧٧.٢٢ درصد افزایش، بیشترین افزایش قیمت را نسبت به فصل مشابه سال قبل تجربه کرده است.
در تابستان ١٣٩٧ همچنین شاخص گروه مرغ به ٣٧۶,٧۵ واحد رسیده که نسبت به فصل قبل ٣٠.۵٨ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٢٧.٣۵ درصد افزایش یافته است. همه اقلام این گروه شامل پولت، مرغ گوشتی و جوجه یک روزه به ترتیب ٢٨.۵۵، ٢٩.٠١ و ٣۶.٧١ درصد نسبت به فصل قبل افزایش داشته­‌اند. همچنین پولت و مرغ گوشتی و جوجه یکروزه به ترتیب ٣١.۴٧ ،٢٣.٩٣ و۴١.٠٢ درصد افزایش نسبت به فصل مشابه سال قبل داشته اند.
در تابستان ١٣٩٧ شاخص گروه تخم مرغ به ٣٠١,۵۶ واحد رسیده که نسبت به فصل قبل ٢٣.۶۶ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۵۵.٢٨ درصد افزایش یافته است. در این گروه تخم مرغ نطفه­‌دار و تخم مرغ خوراکی به ترتیب ١٨.٩٢ و ٢٧.٧٨ درصد نسبت به فصل قبل افزایش را نشان می‌دهد. همچنین اقلام مذکور نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب ٣٢.۵٧، ٨٠.٢٨ درصد افزایش داشته است.
این گروه شامل کود است؛ در تابستان ١٣٩٧ شاخص کود به ٨۴٠,۶٩ واحد رسیده که نسبت به فصل قبل ۵.١٣ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣.٢٠ درصد کاهش یافته است.
استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع میباشد. طراحی و اجرا توسط: هنر رسانه