روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
13 آبان 1397  |  یادداشت  |  کد خبر: 54629
0
0
محمود اشرفی
ثبات ایران و ناکامی تحریم
دور جدید تحریم های امر یکا علیه ایران با نتایج دور از انتظاری روبرو خواهد شد .این نتایج همان نادیده های طراحان تحریم بوده که بیشتر در جهت ناکامی برنامه تحریم عمل خواهد کرد .این برنامه تحدید کننده اقتصادی در سر آغاز ا جرای خود با موانع بزرگی روبرو شده که عقب نشینی در زمینه تحریم کلی نفت ایران و معافیت هشت کشور از برنامه عدم خرید نفت ایران نشانه های آن است . اما در این میان عامل اساسی نا کامی برنامه ریزان تحریم شرایط ژئوپلتیکی و ژئو استراتژیک ایران است . ایران سنگ زاویه ژئو پلتیکی و نقطه تعادل استراتژیک منطقه است . برهم خوردن تعادل استراتژیک در این منطقه پی آمد های بزرگ و بی ثبات کننده ای در سرزمین ها ی شمالی فرادست و مرز های شرقی خواهد داشت.
امنیت و ثبات ایران رانت ژئو استرا تژیک امنیتی برای سرزمین های واقع در غرب کشورمان است . زیرا همواره امنیت سرزمین ایران به مثابه مانعی فرا راه سرایت ناامنی سرزمین های آن سوی مرز های شرقی خود به سوی سرزمین های باختری است . .ایران شبه جزیره ای دور افتاده د ر حوزه پاسفیک نیست که منزوی کردن آن پی آمد های چشمگیری نداشتنه باشد. اثرات ثبات ایران در فراسوی مرزهایش برای کشور های منطقه آرامش و ثبات آفرین است .
استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع میباشد. طراحی و اجرا توسط: هنر رسانه