روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
31 اردیبهشت 1397  |  یادداشت  |  کد خبر: 47353
0
0
دکتر حسن دادخواه
دانشگاه ها، میان گذشته جویی و آینده پژوهی
دانشگاه ها، به عنوان یک نهاد آموزشی، پژوهشی و تربیتی مدرن در نسبت و پیوند با جامعه دارای یک نقش داد و ستدی است. به این معنا که به طور تدریجی و خزنده بر دیگرگونی و تحول فرهنگی و اندیشگی و پیشبرد جامعه تاثیر می گذارد و از سوی دیگر از شرایط و موقعیت و تنگناها و تحولات جامعه تاثیر می پذیرد.
در عمر زیر یکصد ساله دانشگاه های ایران، شاهد نقش آفرینی این نهاد نسبتا نوپا در برهه های مختلف از جامعه ایران بوده ایم. در هر برهه، دانشگاه به کمک نیروهای داخلی و علمی خود، کوشیده است تا در راستای حفظ و تقویت منافع ملی و مصالح عمومی جامعه حرکت کند. بی گمان این کوشش ها، در حد قابل قبولی توانسته است به زیرساخت های فکری و تربیت نیروی کارشناسی و گسترش فرهنگ شهروندی و آزادی خواهی کمک شایانی کند.
در حال حاضر و همگام با نیازهای تازه جامعه ایران و تنگناهای موجود از یک سو و تحولات سریع جامعه جهانی از سوی دیگر، دانشگاه های ایران در یک چالش و آزمون کارآمدی و پوست اندازی و جابجایی نقش قرار گرفته است.
ویژگی های این موقعیت جدید را شاید بتوان در عبارت های زیر گردآورد:
۱_ کوشش برای کوتاه کردن سایه دولت ها و حکومت ها از دانشگاه ها در ایران.
۲_ کوشش در راستای دریافت اختیارات بیشتر برای انجام تغییرات در دانشگاه ها.
۳_ کوشش برای استقلال مالی دانشگاه ها چه در زمینه تامین منابع مالی و چه هزینه ها.
۴_ تربیت نیرو و دانش آموخته های دانشگاهی متناسب با نیاز بازار کار و تقویت روحیه و بسترهای کارآفرینی در آنان.
۵_ فراهم آوردن زمینه هایی در جهت بین المللی و جهانی کردن دانشگاه ها.
۶_ گشایش رشته های کاربردی و میان رشته ای و علوم نوین.
اکنون دانشگاه های ایران می کوشند تا در این جابجایی نقش ها و موقعیت تازه، بتوانند جایگاه شایسته و سودمندی برای خود بیابند تا در آینده، بهتر بتوانند در راستای تامین نیازمندی ها و مصالح ملی جامعه و مردم ایران مفید و کارساز واقع شوند.
از سوی دیگر، دانشگاه یک موجود زنده و دارای پشتوانه و پیشینه و شناسنامه هویتی است و سرعت تحولات و نقش های تازه نباید موجب شود تا این نهاد علمی و پژوهشی و تربیتی و بلکه تمدنی، از گذشته و ریشه های خود بریده شود.
اکنون برخی از دانشگاه های ایران، افزون بر کوشش برای آینده پژوهی، همزمان به گذشته جویی و تقویت داشته ها و پشتوانه های علمی خود اهتمام ورزیده و موفقیت های با ارزشی به دست آورده اند که چکیده آن اقدام ها را می توان در عبارت های زیر گرد آرود:
۱_ تدوین تاریخ و پیشینه دانشگاه.
۲_ گردآوردن اسناد و مدارک تاریخی دانشگاه شامل تصاویر و اخبار و ابزار ها و ثبت ساخت اتفاقات مهم.
۳_ گردآوری و تدوین و انتشار زندگینامه و افتخارات استادان بازنشسته و مفاخر و پیشکسوتان دانشگاه.
۴_برگزاری آیین بزرگداشت مفاخر و نام آوران علمی دانشگاه.
۵_ ایجاد ارتباط مستمر با چهره های علمی و استادان برجسته و فعالان علمی.
این گذشته جویی نه تنها هیچ منافاتی با آینده‌پژوهی ندارد بلکه در تقویت دوستی ها و همگرایی نیروها و امیدوار کردن و ایجاد دلبستگی به سازمان در میان دانشگاهیان نقش بسزایی دارد.
استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع میباشد. طراحی و اجرا توسط: هنر رسانه