روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
04 بهمن 1394  |  سیاست  |  کد خبر: 4106
0
0
جناح راست در پناه رد صلاحیت‌ها آرام گرفته است
سکوت رضایت بر لب اصولگرایان
آیت وکیلیان: با اعلام رد صلاحیت‌های گسترده که عملاً اردوگاه اصلاح‌طلبی را از میدان رقابت خارج کرده است، انتظار می‌رفت علاوه بر اصلاح‌طلبان، طیف‌ها و نحله‌ها و چهره‌های جریان اصولگرا نیز در قبال این وضعیت و تبعات آن در انتخابات پیش رو و برای برون رفت از این شرایط واکنشی از خود نشان دهند. اما به نظر می‌رسد اصولگرایانی که خود را ملزم به رعایت اصول و حضور همه سلایق در انتخابات می‌دانند، غایب میدان اظهار نظر و توصیه برای انتخابات پرشور هستند. در این روزها که جریان اصلاح‌طلبی سخت مشغول رایزنی با نهاد ناظر است، رقیب سنتی (اصولگرایان) تنها بر روی لیست واحد و مسئله ائتلاف متمرکز شده‌اند. اگر چه می‌دانند با وجود رد صلاحیت گسترده اصلاح‌طلبان نه نیازی به لیست واحد است و نه سازوکارهای ائتلاف. آنان سیاست سکوت پیشه کرده‌اند. سکوتی که به طرز صریحی به رضایت پهلو می‌زند. تا پیش از انتخابات، برخی از چهره‌های جریان اصولگرایی نسبت به غیبت اصلاح‌طلبان از خود واکنش نشان می‌دادند، و البته از موضع قدرت از آنها می‌خواستند که در انتخابات حضور یابند. در روزهای گذشته کنش گران جریان اصولگرا از هرگونه اظهار نظر و واکنش نسبت به این حجم گسترده از رد صلاحیت‌ها که در عمل فضای انتخابات را تک قطبی و رقیب دیرین و سنتی را به محاق غیبت می‌برد، هیچ سخنی نگفته و واکنشی از خود نشان نداده اند. سابق بر این اصلی‌ترین کنشگران جریان اصولگرا مانند احمد توکلی و محمدرضا باهنر در این مورد واکنش نشان می‌دادند. محمدرضا باهنر که در این دوره از انتخابات انصراف داده است، سکوت جالب توجهی دارد. سکوت در مورد انصراف خود و همچنین در مورد رد صلاحیت‌ اصلاح‌طلبان. در ادوار گذشته انتخابات، این لیدر جریان اصولگرا عدم حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات را به زیان نظام انتخابات تلقی می‌کرد و هر گاه اصلاح‌طلبان تاکتیک قهر انتخاباتی را اتخاذ می‌کردند، آنان را به شرکت در انتخابات دعوت می‌کرد. احمد توکلی از دیگر چهره‌های میانه‌رو و محافظه‌کار در میان اصولگرایان است که در مورد رد صلاحیت این دوره از انتخابات سکوت پیشه کرده است. با توجه به اینکه وی یکی از منتقدین جدی سیاست‌های دولت احمدی‌نژاد بوده و بعد از آن نیز اصولگرایان تندرو در پارلمان را مورد عتاب شدید قرار می‌دهد. سایت خبری ـ تحلیلی «الف» که منتسب به ایشان است، همواره مواضعی تند علیه اصولگرایان داشته است، به گونه‌ای که پای وی را به دادگاه نیز کشاند. توکلی در این دوره از هر گونه اظهارنظری در مورد رد صلاحیت‌های گسترده پرهیز کرده و کاملاً به محاق سکوت رفته است.
تحلیلگران سیاسی اینگونه رفتار اصولگرایان را از چند منظر مورد مداقه و بررسی قرار می‌دهند:
اول آنکه، اساس یک انتخابات دموکراتیک به این است که جریانات و نحله‌های مختلف برای دستیابی به قدرت از طریق مسالمت آمیز به ساز و کار انتخاباتی و رقابت متوسل شوند. دومین نکته‌ای که این تحلیلگران به آن اشاره کرده‌اند، آن است که اصولگرایان همانگونه که از نام شان بر می‌آید، می‌بایست طیف و نحله‌ای باشند که نسبت به حفظ اصول، ارزش ها و باورهای نهادینه شده و ریشه‌دار در جمهوری اسلامی از همگان مصرتر و متعهدتر جلوه‌گر شوند. آن گونه که بسیاری از بزرگان این جریان همانند ناطق نوری یا بزرگان این جریان در دهه ابتدایی به برخورداری از انصاف و تاکید بر رعایت حقوق مخالفین و منتقدین خود شهره بودند، حال این جریان اکنون نه تنها کوچکترین واکنشی نسبت به حذف رقیب سنتی نشان نداده است، بلکه ترجیح می‌دهند سکوت اختیار کنند. سومین نکته‌ای که از سوی سیاسیون مطرح می‌شود این است که آیا اصول‌گرایان می‌توانند به پیروزی در انتخاباتی افتخار کنند که از ابتدا نتیجه آن مشخص است و تنها معطوف به رقابتی درون گفتمانی است. اصولگرایان گذشته از سیاست سکوت، طی بیانیه‌ای، نهادهای ناظر بر انتخابات را در باب رد صلاحیت‌ها تشویق کرده‌اند. در برخی از این بیانیه‌ها قدردانی از عملکرد هیئت‌های نظارت در مورد رد صلاحیت‌ها، ابعاد تازه‌تری از رویکرد و خواست اصولگرایان را نشان می‌دهد. به نظر می‌رسد اصولگرایانی که در این روزها همه تلاش خود را معطوف به کار دشوار «وحدت» کرده‌اند، غیبت رقیبی که پس از هشت سال جان تازه‌ای گرفته بود، را فرصت خوبی می‌بینند که شاهد پیروزی را در آغوش بگیرند. از همین رو سیاست سکوت را پیش گرفته‌اند، سکوتی که لبخند رضایت را در متن خود دارد.
استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع میباشد. طراحی و اجرا توسط: هنر رسانه