روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
17 فروردین 1396  |  اقتصاد  |  کد خبر: 28913
0
0
بر اساس گزارش سازمان برنامه و بودجه:
رکورد تخصیص اعتبارات عمرانی شکسته شد
طبق گزارشی که سازمان برنامه و بودجه ارایه کرده است در سال ۱۳۹۵ منابع عمومی دولت در حدود ۲۸۲ هزار میلیارد تومان بود که سهم درآمدها ۱۵۷ هزار تومان محاسبه شده است. مصارف نیز بدون کسری و معادل ۲۸۲ هزار تومان صورت گرفته است.
بر اساس گزارش ارایه شده از سازمان برنامه و بودجه درباره عملکرد بودجه سال ۱۳۹۵، منابع عمومی در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ بالغ‌ بر ۲۹۴ هزار میلیارد تومان بود که از این رقم ۲۸۲ هزار میلیارد تومان یعنی ۹۶ درصد تحقق یافته است. همچنین از منابع عمومی در سال ۱۳۹۵، مبلغ ۱۵۷ هزار میلیارد تومان سهم درآمدها، مشتمل بر درآمد های مالیاتی، گمرک و سایر بود که در عمل ۱۴۸ هزار میلیارد تومان آن یعنی ۹۴ درصد محقق شد که در صد تحقق درآمدهای مالیاتی و گمرک ۹۷ درصد و درصد تحقق سایر درآمدها ۸۸ درصد است.
سهم واگذاری دارائی‌های سرمایه‌ای از منابع عمومی در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ در حد ۷۹ هزار میلیارد تومان بود که عملا ۷۴ هزار میلیارد تومان یعنی ۹۴ درصد آن تحقق یافته است. رقم واگذاری دارائی‌های مالی در منابع عمومی بودجه سال ۱۳۹۵ نیز بالغ‌بر ۵۸ هزار میلیارد تومان بود که با توجه به عملکرد ۶۰ هزار میلیارد تومانی آن ۱۰۴ درصد تحقق یافته است.
مصارف در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ معادل رقم منابع در حد ۲۹۴ هزار میلیارد تومان بود که با توجه به عملکرد ۲۸۲ هزار میلیارد تومانی آن، بودجه سال ۱۳۹۵ با ۹۶ درصد تحقق بدون کسری به صورت متوازن مدیریت شده است. سهم اعتبارات هزینه‌ای از مصارف قانون بودجه سال ۱۳۹۵ نیز بالغ بر ۲۱۴ هزار میلیارد تومان بود که با عملکرد ۲۰۸ هزار میلیارد تومان در حد ۹۷ درصد تحقق یافته است. اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه‌ای در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۵۷ هزار میلیارد تومان بود که با عملکرد ۴۲ هزار میلیارد تومان در حد ۷۴ درصد تحقق یافته است. همچنین رقم اعتبارات تملک دارائی‌های مالی در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۲۳ هزار میلیارد تومان بود که به علت رعایت انضباط مالی در خرید اوراق سر رسید شده عملا ۴۲ هزار میلیارد تومان اوراق مالی تملک شد و تحقق این اعتبارات در حد ۱۸۱ درصد است.
بر اساس گزارش ارایه شده از سوی سازمان برنامه و بودجه در زمینه مقایسه عملکرد بودجه سال ۱۳۹۵ نسبت به عملکرد بودجه سال ۱۳۹۴، منابع عمومی که در سال ۱۳۹۴ معادل ۲۰۲ هزار میلیارد تومان بود به رقم ۲۸۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است، یعنی دارای ۴۰ درصد رشد و اعتبارات هزینه‌ای (جاری) از ۱۷۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۴ به رقم ۲۰۸ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۵ رسید. به این ترتیب حدود ۲۱ درصد و اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) که در سال ۱۳۹۴ بالغ‌ بر ۲۵ هزار میلیارد تومان بود در سال ۱۳۹۵ به رقم ۴۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و رشد ۶۸ درصدی را تجربه کرده است و این رشد اعتبارات عمرانی طی یکسال، در برنامه‌های گذشته بی‌سابقه بوده است.
در سال ۱۳۹۵ به منظور اصلاح نظام بانکی کشور و در جهت افزایش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌های دولتی، با استفاده از مجوز تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ بالغ‌ بر ۱۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از بدهی دولت به نظام بانکی کاسته و مبلغ ۲۴ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان به سرمایه دولت نزد بانک‌های دولتی افزوده شده است.
استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع میباشد. طراحی و اجرا توسط: هنر رسانه