چاپ خبر
محمدرضا نجفی در گفت‌وگو با «همدلی» مطرح کرد:
با استانی شدن شاهد تکثر آراء در مجلس خواهیم بود 
روزنامه همدلی   |   05 خرداد 1398   |   کد خبر: 62043   |   لینک خبر:   hamdelidaily.ir/n62043

همدلی| عضو فراکسیون امید مجلس معتقد است که استانی شدن انتخابات کمک می‌کند تا در  انتخابات ادوار مختلف فقط یک جریان خاص سیاسی در مجلس تسلط پیدا نکند و شاهد تکثر آرا، نظرات و گرایش‌های مختلف جریان‌ها در مجلس باشیم.
محمدرضا نجفی از اعضای فراکسیون امید و نماینده مردم تهران در خصوص استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی، به همدلی گفت: هیچ پدیده ساخت بشر که یکپارچه خیر و برکت باشد و هزینه و نقصانی در آن نباشد نداریم، این گونه امور مشحون از فرصت‌ و تهدید، منافع و مضاری هستند،لیکن به گمان بنده منافع و فرصت های انتخابات به صورت  استانی به مراتب بیشتر از اشکالات آن است.
وی معتقد است: یکی از آفات امروزه مجلس آن است که نمایندگان بنا به ملاحظات درست و نادرست کمتر  به دنبال  منافع ملی و ایجاد  توازن و تعادل بین این منافع با  منافع و خواست‌های منطقه‌ای هستند و عمدتا بر اساس مناسبات و روابطی که در دوره نمایندگی به دست می‌آورند در بهترین حالت،عموما منافع منطقه‌ای را دنبال می‌کنند، ضمن آنکه منابع ، سرمایه ها و فرصت‌های زیادی که هم  در مقام تشخیص درست منافع حوزه انتخابیه و اقدامات متناسب و‌متناظر آن و چه در مقام برنامه ریزی و عمل ایجاد می‌‌شود،  بنا به تجارب مدت حضور در مجلس زمینه ساز بسیاری از  انحرافات دستگاه‌های اجرایی و هدر رفت منابع در پروژه های فاقد توجیه و فاقد اولویت و فسادهای کسترش یافته هم می‌گردند.
گمان من آن است که در انتخابات استانی به دلیل توجه بیشتر به اسناد بالادستی و ملی که با محوریت منافع ملی و ارتقا بهره وری و اثربخشی منابع و سرمایه های ملی به‌عمل می‌آید توسعه کشور و عدالت در  توزیع فرصت‌ها و منابع بیشتر امکان پذیر خواهد شد .  متاسفانه در وضع موجود عمده اقدامات فاقد کارشناسی جدی  و تحلیل و بررسی‌های جامع است و بخش مهمی از سرمایه ها و منابع به صورت بهینه به کار گرفته نمی‌شوند  اما استانی شدن انتخابات به گسترش افق دید سیاستگذاران از حوزه محلی و منطقه ای را به گستره ملی کمک می‌کند و میتواند به شکل نظام مند و ساختاری فرایند هدف گذاری منافع ملی را در چارچوب اسناد بالادستی مانند سند چشم انداز و برنامه توسعه کشور ببیند و ارتقاء دهد.
نجفی یادآور شد: در سند چشم انداز و سند توسعه برنامه پنج ساله کارهای دقیق کارشناسی در رابطه با دولت و مجلس و رشد متوازن در همه نقاط کشور دیده شده ولی مشکل ما عدم پیگیری است. اگر همبستگی و انسجام در مجلس به نوعی که اهداف متوازن منطقه‌ای و ملی توسط نمایندگان دنبال شود آنگاه فرصت‌ها و ارزش افزوده بیشتر و توسعه متوازن خلق می‌کند.
این نماینده مردم در مجلس دهم معتقد است: استانی شدن منجر به بهبود شرایط و توسعه در مناطق محروم و توسعه متوازن کشور می‌شود، از سوی دیگر کمک می‌کند تا در  اننخابات ادوار مختلف فقط یک جریان خاص سیاسی در مجلس تسلط پیدا نکند و شاهد تکثر آرا، نظرات و گرایش‌های مختلف جریان‌ها به نسبتی که پشتوانه مردمی دارند شود .
در وضع موجود یک جریان می‌تواند حتی با اختلاف جزئی تمام نتایج یک حوزه را برای خود کند و سایرین از نماینده ای که دیدگاه آنان را در مجلس منعکس کند محروم می‌شوند در حالیکه در انتخابات استانی، هر جریان به نسبت سهمی که از آراء پیدا کند و به میزانی که از پشتوانه مردمی برخوردار باشد، در مجلس کرسی دار می‌شود. لذا به نسبت آراء، هر جریان سیاسی کرسی کسب می‌کند و همه گرایشات متنوع موجود در جامعه  با استانی شدن تریبون خواهند داشت.
وی تاکید کرد: به موجب استانی شدن انتخابات مسئولیت پذیری، پاسخ گویی و پرسشگری نمایندگان تقویت شده و کنترل و نظارت بر عملکرد نمایندگان نیز افزایش می‌یابد، بنابراین با تضامین اجرایی بیشتر می‌توان بر یک نماینده نظارت کرد. از سوی دیگر هزینه‌های مادی و معنوی بهتر مدیریت شده و قابلیت کنترل بیشتر پیدا می‌کند.
نجفی ادامه داد: در صورت استانی شدن انتخابات ما دیگر با حدود 300 کانون بالقوه خلق هزینه مادی و معنوی مستقل و بدون برنامه که برای پیروزی دست به هر اقدام بزند تا حدود زیادی اجتناب کرده ایم. لذا با این شیوه ارزیابی و کنترل هزینه‌ها افزایش می‌یابد به نوعی که جریان ها در قبال هزینه ها مسئول می‌شوند و هر حزب یا جریان سیاسی با مدیریت، هم افزایی و با توجه به فصل مشترکات فروان هزینه می‌کند تا مجموعه خود را مدیریت کند.
عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: هم اکنون در عموم عزل و نصب ها دخالت‌های عمدتا مضر و غیر قابل کنترل وجود دارد اما با استانی شدن انتخابات این فرایند شفاف، قابل ارزیابی و کنترل می‌شود.