چاپ خبر
احساس مسئولیت و پیشرو بودن، رسیدن به هدف را تضمین می‌کند
روزنامه همدلی   |   19 مهر 1397   |   کد خبر: 53692   |   لینک خبر:   hamdelidaily.ir/n53692

دکتر حجت‌اله صیدی، مدیرعامل بانک صادرات ایران، در اولین روز از همایش سراسری روسای حوزه‌های صف، ستاد و شعب ممتاز شبکه این بانک، طی سخنانی وجود انرژی، احساس مسئولیت، پیشگام و پیشرو بودن در هر برنامه‌ای را برای رسیدن به اهداف ضروری عنوان کرد. 
حجت‌اله صیدی در این همایش گفت: هر سازمانی برای پیشرفت و بقاء و استمرار فعالیت‌ها نیازمند برنامه است و یک سازمان بدون برنامه به واقع یک سازمان شکست خورده محسوب می‌شود.