چاپ خبر
بازگشایی 9 میلیارد دلار ال سی در سال گذشته
روزنامه همدلی   |   06 بهمن 1394   |   کد خبر: 4305   |   لینک خبر:   hamdelidaily.ir/n4305

مدیرعامل بانک کشاورز گفت: با وجود تحریم‌های سخت، این بانک در سال گذشته 9 میلیارد دلار ال‌سی باز کرده است. مرتضی شهیدزاده با بیان اینکه در دوره تحریم فعالیت ارزی ما 3 برابر شده است گفت: بعد از تحریم با 25 کشور اروپایی ارتباطات بانکی ما عادی شد و توانستیم ال سی‌های مختلفی باز کنیم.شهیدزاده اقدامات بانک کشاورزی در سال جاری را اجرای طرح خرید گندم بعد از 10 سال، جمع‌آوری منابع مازاد از سطح جامعه، استفاده هرچه بیشتر از صندوق توسعه ملی در اجرای سیاستهای توسعه‌ای جهاد کشاورزی، توسعه کشاورزی مکانیزاسیون، حمایت از تولید و توسعه کشت‌های مکانیزه و حمایت از صنایع تبدیلی برای ایجاد ارزش افزوده در بخش کشاورزی عنوان کرد و با اشاره به اینکه در سال جاری موفق شدیم میزان جذب سپرده‌ها را دو برابر کنیم افزود: امسال توانستیم 20 هزار میلیارد ریال از بدهی خود به بانک مرکزی را بازپرداخت کنیم.