چاپ خبر
علیزاده‌طباطبایی:
اولین جلسه دادگاه پرونده دکل نفتی برگزار شد
روزنامه همدلی   |   04 دی 1396   |   کد خبر: 41638   |   لینک خبر:   hamdelidaily.ir/n41638

اولین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده دکل نفتی به اتهام خیانت در امانت و تحصیل مال نامشروع در شعبه ۱۰۶۳ مجتمع امور اقتصادی برگزار شد.
«سیدمحمود علیزاده طباطبایی» در مورد اولین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده دکل نفتی گفت: در جلسه صبح دیروز که در شبعه ۱۰۶۳ مجتمع امور اقتصادی به صورت غیرعلنی برگزار شد. در این جلسه نماینده دادستان کیفرخواست صادره را قرائت و نماینده شرکت تاسیسات دریایی نیز طرح شکایت
کرد.
وی ادامه داد: رئیس دادگاه با اعلام تنفس ادامه رسیدگی را به جلسه روز یکشنبه هفته آینده موکول کرد.
وکیل یکی از متهمان پرونده فروش دکل نفتی در مورد اتهامات مطرح شده در این پرونده و تعداد متهمان گفت: در کیفرخواست صادره اتهام خیانت در امانت و تحصیل مال نامشروع برای متهمان عنوان شده است. این پرونده ۵ متهم دارد که دو نفر از آنها در داخل کشور حضور دارند و سه نفر نیز در خارج از کشور
هستند.
وی در مورد پرونده مهاجرانی فرزند وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی که در این پرونده به عنوان متهم از او یاد شده بود، گفت: در مرحله تحقیقات مقدماتی برای آقای مهاجرانی قرار منع تعقیب صادر شده اما هنوز این قرار برای ما ابلاغ نشده است.